Oferta PDF Email

Wykonujemy

I. KOMPLEKSOWE PROJEKTOWANIE DLA PRZEMYSŁU

1. Zbożowo - młynarskiego

 • elewatory zbożowe komorowe i podłogowe do składowania ziarna
 • młyny zbożowe (pszenne, żytnie, kombinowane)

 • kaszarnie, płatkarnie

 • wytwórnie makaronów

2. Paszowego

3. Słodowego

4. Olejarskiego *NOWOŚĆ

5. Owocowo - warzywnego *NOWOŚĆ

Wszystkie obiekty są zaprojektowane i realizowane zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce oraz na obszarze Unii Europejskiej. Wykonujemy kompleksowe dokumentacje projektowe ( projekty: budowlane, technologiczne, wykonawcze, kosztorysy, powykonawcze, inwentaryzacje itp.) Projektujemy obiekty nowe oraz wykonujemy projekty modernizacji i rozbudowy obiektów istniejących oraz pojedyńczych instalacji technologicznych.

II. INSTALACJE PRZEMYSŁOWE TECHNOLOGICZNE

 • technologicznego transportu mechanicznego technologicznego

 • transportu pneumatycznego, ssącego i tłoczącego

 • przyjęcia ziarna

 • czyszczenia czarnego i białego

 • odpylania

 • rozdrabniania

 • sortowania

 • dozowania

 • mieszania

 • pakowania i paczkowania ekspedycji luzem i w opakowaniach suszenia ziarna

III. EKSPERTYZY

 • ochrony środowiska

 • techniczne, budowlane, technologiczne

 • klasyfikacji zagrożenia wybuchem pomieszczeń, stref i przestrzeni zewnętrznych

IV. SKANOWANIE 3D - INWENTARYZACJA OBIEKTÓW *NOWOŚĆ

V. ANIMACJE, WIZUALIZACJE 3D


Jesteśmy otwarci na wszelkie formy kooperacji z firmami krajowymi jak i zagranicznymi.